HongYi Meridian Pen.....鸿仪经络笔。。。。


Update News...http://www.hongyihealthcare.com/2012/09/good-news-again.html

鸿仪经络笔介绍-华语版

Youtube Channel:http://www.youtube.com/watch?v=CSlks9lHQDw


                     

简单教您如何使用这支神奇的鸿仪经络笔?--华语版


Introduction of HongYi Meridian Pen


                   

Simple way how to use HongYi Meridian Pen?
Youtube Channel :  http://youtu.be/W6F7MmXqMss